logo

Pałac Młodzieży

Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie
Taniec - Dziennikarstwo
Grupa : 1   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 1
wychowawca: Marcin Kurylak

TANIEC/Ewa Szachoń
Natura to piękno przyrody – taniec to piękno ruchu. Malowniczo - ekspresyjnym ruchem uczestnicy będą eksponować wrażliwość skierowaną na naturę. Ruchem ciała wyrażą piękno przyrody. W tańcu skupią się na naturalności ruchu i otaczającej rzeczywistości. Wymalują ciałem otaczający krajobraz świata.
DZIENNIKARSTWO/Iwona Gacparska
Ekologia – ochrona środowiska. Pod tym hasłem uczestnic zajęć będą dyskutować i nagrywać audycje radiowe, w których opowiedzą, jak dbać o środowisko na co dzień i dlaczego nasze zachowania są ważne w kształtowaniu form fauny i flory oraz przetrwaniu życia na ziemi.

Dziennikarstwo - Taniec
Grupa : 2   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 1
wychowawca: Ryszard Dziubak

DZIENNIKARSTWO/Iwona Gacparska
Ekologia – ochrona środowiska. Pod tym hasłem uczestnic zajęć będą dyskutować i nagrywać audycje radiowe, w których opowiedzą, jak dbać o środowisko na co dzień i dlaczego nasze zachowania są ważne w kształtowaniu form fauny i flory oraz przetrwaniu życia na ziemi.
TANIEC/Ewa Szachoń
Natura to piękno przyrody – taniec to piękno ruchu. Malowniczo - ekspresyjnym ruchem uczestnicy będą eksponować wrażliwość skierowaną na naturę. Ruchem ciała wyrażą piękno przyrody. W tańcu skupią się na naturalności ruchu i otaczającej rzeczywistości. Wymalują ciałem otaczający krajobraz świata.

Teatr - Plastyka
Grupa : 3   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 1
wychowawca: Iga Kamela

TEATR/Iwona Faj
Uczestnicy zajęć zapoznają się z tematyką ochrony środowiska realizując zabawny tekst scenariusza teatralnego pt. „Krasnoludki - Ekoludki”. Stworzą rekwizyty i elementy kostiumu scenicznego z prostych przedmiotów życia codziennego, będących tzw. odpadem, zaśmiecającym nasze środowisko.
PLASTYKA/Mariola Grochowska
Na zajęciach uczestnicy poznają piękno polskiej przyrody – ptaki, owady, rośliny. Namalują sowy i inne ptaki, które żyją w Polsce. Techniką wydrapywanki wykonają owady a potem przypomną sobie jakie zdrowe warzywa i owoce rosną w ogródku – robiąc kompozycje z różnych materiałów.

Plastyka - Teatr
Grupa : 4   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 1
wychowawca: Szymon Lipski

PLASTYKA/Mariola Grochowska
Na zajęciach uczestnicy poznają piękno polskiej przyrody – ptaki, owady, rośliny. Namalują sowy i inne ptaki, które żyją w Polsce. Techniką wydrapywanki wykonają owady a potem przypomną sobie jakie zdrowe warzywa i owoce rosną w ogródku – robiąc kompozycje z różnych materiałów.
TEATR/Iwona Faj
Uczestnicy zajęć zapoznają się z tematyką ochrony środowiska realizując zabawny tekst scenariusza teatralnego pt. „Krasnoludki-Ekoludki”. Stworzą rekwizyty i elementy kostiumu scenicznego z prostych przedmiotów życia codziennego, będących tzw. odpadem, zaśmiecającym nasze środowisko.

Fotografia
Grupa : 5   [klasy 3 ÷ 5]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 1
wychowawca: Ewa Banaś

FOTOGRAFIA/Jarosław Wochowski
Zajęcia fotograficzne podczas których poznamy różne formy spędzania wolnego czasu z aparatem w ręku, w odniesieniu do ekologii i ochrony środowiska. Nie zabraknie gier i zabaw fotograficznych, w trakcie których poznacie symbole, znaki oraz kolory stosowane w ekologii. To zajęcia w których trakcie poznacie tajniki fotografowania i ekologiczny alfabet fotograficzny!


Taniec - Ceramika
Grupa : 1   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 2
wychowawca: Anna Kozłowska

TANIEC/Ewa Szachoń
Te zajęcia to taneczna podróż dookoła świata. Uczestnicy poznają kulturę i rytm najbardziej roztańczonych krajów świata. Gestem i ruchem opowiedzą historię danego kraju. Zatańczą rytmicznie i dostojnie, zarówno w kole jak i w rzędach. Nie zabraknie tańców solowych i elementów choreograficznych zaczerpniętych z różnych zakątków świata. Czeka na nich wspaniała muzyka, ciekawostki kulturowe i duża dawka tańca.
CERAMIKA/Kornelia Tumanowicz
Główną ideą tygodniowych spotkań przy glinie będzie poznanie kultury sąsiadujących z Polską państw. Poznamy liczne zabytki architektoniczne, urbanistyczne i przyrodnicze wpisane na listę UNESCO. Utrwalone motywy na ceramicznych kaflach stanowić będą część składową pracy zbiorowej w formie naczynia.

Ceramika - Taniec
Grupa : 2   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 2
wychowawca: Marcin Kurylak

CERAMIKA/Kornelia Tumanowicz
Główną ideą tygodniowych spotkań przy glinie będzie poznanie kultury sąsiadujących z Polską państw. Poznamy liczne zabytki architektoniczne, urbanistyczne i przyrodnicze wpisane na listę UNESCO. Utrwalone motywy na ceramicznych kaflach stanowić będą część składową pracy zbiorowej w formie naczynia.
TANIEC/Ewa Szachoń
Te zajęcia to taneczna podróż dookoła świata. Uczestnicy poznają kulturę i rytm najbardziej roztańczonych krajów świata. Gestem i ruchem opowiedzą historię danego kraju. Zatańczą rytmicznie i dostojnie, zarówno w kole jak i w rzędach. Nie zabraknie tańców solowych i elementów choreograficznych zaczerpniętych z różnych zakątków świata. Czeka na nich wspaniała muzyka, ciekawostki kulturowe i duża dawka tańca.

Fotografia - Dziennikarstwo
Grupa : 3   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 2
wychowawca: Szymon Lipski

FOTOGRAFIA/Jarosław Wochowski
Podczas zajęć odbędą się zabawy i gry fotograficzne pomagające poznać świat, jego różnorodność i kulturowość. Spędzając czas z aparatem inaczej, bardziej dokładniej przyglądamy się światu. Zaczynamy dostrzegać innych ludzi, ich pasje, kulturę i styl życia. Bawiąc się fotografią uczestnicy zwrócą uwagę na kolory, ukryte kształty, różne języki, fakturę a także odmienność każdego z nas. Tak pięknie się różnimy. Warto uwiecznić to na portretach!
DZIENNIKARSTWO/Iwona Gacparska
Uczestnicy zajęć poznają kulturę różnych kontynentów, w tym język, zwyczaje, muzykę i zabytki. Efektem zajęć będą nagrania radiowe prezentujące rozmowy między uczestnikami o kulturalnym bogactwie świata.

Dziennikarstwo - Fotografia
Grupa : 4   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 2
wychowawca: Ryszard Dziubak

DZIENNIKARSTWO/Iwona Gacparska
Uczestnicy zajęć poznają kulturę różnych kontynentów, w tym język, zwyczaje, muzykę i zabytki. Efektem zajęć będą nagrania radiowe prezentujące rozmowy między uczestnikami o kulturalnym bogactwie świata.
FOTOGRAFIA/Jarosław Wochowski
Podczas zajęć odbędą się zabawy i gry fotograficzne pomagające poznać świat, jego różnorodność i kulturowość. Spędzając czas z aparatem inaczej, bardziej dokładniej przyglądamy się światu. Zaczynamy dostrzegać innych ludzi, ich pasje, kulturę i styl życia. Bawiąc się fotografią uczestnicy zwrócą uwagę na kolory, ukryte kształty, różne języki, fakturę a także odmienność każdego z nas. Tak pięknie się różnimy. Warto uwiecznić to na portretach!

Karate
Grupa : 5   [klasy 3 ÷ 5]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 2
wychowawca: Iga Kamela

KARATE/Przemysław Kusztykiewicz
Podczas zajęć karate uczestnicy dowiedzą się jak ważna jest aktywność fizyczna w życiu człowieka. Zdobędą umiejętności do aktywnego organizowania czasu wolnego oraz poznają piękną dalekowschodnią sztukę walki. Zobaczą że Karate to sztuka walki, która pozwala w harmonijny sposób rozwijać ciało i umysł.


Plastyka - Śpiew
Grupa : 1   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 3
wychowawca: Marcin Kurylak

PLASTYKA/Magdalena Kucharska
Uczestnicy przez kilka dni będą aktywnie tworzyć i kreatywnie rozwijać swoje ciała i umysł. Wspólnie z prowadzącą zastanowią się, w jaki sposób mogą zadbać o swoje zdrowie – zarówno fizyczne jak i psychiczne. Swoje pomysły dzieci przeleją na papier. Będą tworzyć swój portret i portret człowieka w ruchu, stworzą obraz inspirowany naturą i emocjonalną mandalę. To zajęcia na których uczestnicy będą rysować, malować, wycinać i konstruować.
ŚPIEW/Dariusz Chmielewski
Podczas zajęć uczestnicy będą brali udział w zabawach muzycznych, pracując w zespole i kształtując swoją wrażliwość muzyczną. Jedną z form propagowania zdrowego stylu życia będzie nauka piosenki „O zdrowiu”, a podczas całego turnusu uczestnicy poszerzą swój repertuar o kilka utworów, ćwicząc pamięć muzyczną i integrując się z grupą.

Śpiew - Plastyka
Grupa : 2   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 3
wychowawca: Ewa Banaś

ŚPIEW/Dariusz Chmielewski
Podczas zajęć uczestnicy będą brali udział w zabawach muzycznych, pracując w zespole i kształtując swoją wrażliwość muzyczną. Jedną z form propagowania zdrowego stylu życia będzie nauka piosenki „O zdrowiu”, a podczas całego turnusu uczestnicy poszerzą swój repertuar o kilka utworów, ćwicząc pamięć muzyczną i integrując się z grupą.
PLASTYKA/ Magdalena Kucharska
Uczestnicy przez kilka dni będą aktywnie tworzyć i kreatywnie rozwijać swoje ciała i umysł. Wspólnie z prowadzącą zastanowią się, w jaki sposób mogą zadbać o swoje zdrowie – zarówno fizyczne jak i psychiczne. Swoje pomysły dzieci przeleją na papier. Będą tworzyć swój portret i portret człowieka w ruchu, stworzą obraz inspirowany naturą i emocjonalną mandalę. To zajęcia na których uczestnicy będą rysować, malować, wycinać i konstruować.

Karate - Ceramika
Grupa : 3   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 3
wychowawca: Iga Kamela

KARATE/Przemysław Kusztykiewicz
Karate odgrywa ważny element w kulturze Japonii i pozwala na lepsze zrozumienie ludzi zamieszkujących kraj kwitnącej wiśni, ich sposobu życia zwyczajów oraz kultury osobistej i szacunku do drugiej osoby. Karate w piękny sposób obrazuję granicę między sztuką walki a sportem. Dzieci poznają podstawowe słówka oraz liczebniki występujące w języku japońskim, a to wszystko podczas ciekawych treningów i dobrej zabawy.
CERAMIKA/Kornelia Tumanowicz
Wakacje to dobry czas na aktywny wypoczynek i przypomnienie sportowych gier plenerowych. Gra w kapsle, w gumę i podskoki na skakance, trzepak, huśtawka, rower, piłka…. Wszystkie formy dziecięcych zabaw poza domem notować będziemy na glinianych kaflach montowanych jako moduły pracy zbiorowej w formie obrotowej rotundy.

Ceramika - Karate
Grupa : 4   [klasy 0 ÷ 2]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 3
wychowawca: Przemysław Kusztykiewicz

CERAMIKA/Kornelia TumanowiczWakacje to dobry czas na aktywny wypoczynek i przypomnienie sportowych gier plenerowych. Gra w kapsle, w gumę i podskoki na skakance, trzepak, huśtawka, rower, piłka…. Wszystkie formy dziecięcych zabaw poza domem notować będziemy na glinianych kaflach montowanych jako moduły pracy zbiorowej w formie obrotowej rotundy.
KARATE/Przemysław Kusztykiewicz
Karate odgrywa ważny element w kulturze Japonii i pozwala na lepsze zrozumienie ludzi zamieszkujących kraj kwitnącej wiśni, ich sposobu życia zwyczajów oraz kultury osobistej i szacunku do drugiej osoby. Karate w piękny sposób obrazuję granicę między sztuką walki a sportem. Dzieci poznają podstawowe słówka oraz liczebniki występujące w języku japońskim, a to wszystko podczas ciekawych treningów i dobrej zabawy.

Żeglarstwo
Grupa : 5   [klasy 3 ÷ 5]
Pokaż/ukryj opis
Turnus nr 3
wychowawca: Elżbieta Wielgoszewska

ŻEGLARSTWO/Jerzy Kaczor
Żeglowanie czyli wykorzystanie wiatru do napędu łodzi od zawsze towarzyszyło człowiekowi, pobudzało wyobraźnię i zachęcało do poznawania świata bliższego i dalszego. W erze dużych żaglowców do obsługi żagli potrzebna była bardzo dobra sprawność fizyczna. Dziś nie musimy wkładać aż tyle wysiłku; wiedza i umiejętności są potrzebne, aby mieć przyjemność żeglowania. Żeglować możemy przez całe życie, wybierając odpowiednio cel podróży, jej czas, akwen a przede wszystkim odpowiedni jacht (którego nie musimy kupować). Pływanie zawsze wpłynie na nasz rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny. Jeśli poznamy trochę zwyczajów, ceremoniału morskiego, historii to nawet zwykłe zwiedzanie żaglowca może nam dać dużo wrażeń…