ABC REKRUTACJI
Półkolonie Zimowe Feriada 2023

 
Od 26.01.2023r. rodzic/opiekun prawny kandydata na półkolonie zobowiązany jest do założenia konta użytkownika.
Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją:

 
 1. Po założeniu konta należy je aktywować przez weryfikację maila. Na adres podany przy rejestracji zostanie wysłana wiadomość z linkiem weryfikacyjnym. Kliknięcie w link spowoduje wywołanie w przeglądarce strony pólkolonii z komunikatem potwierdzającym aktywację konta. Od tej pory - można się logować do systemu naboru.
 2. Po zalogowaniu się do systemu należy przejść do zakładki (2)Dane dzieci i wprowadzić dokładnie dane dziecka / dzieci, które mają uczęszczać na półkolonie.
 3. Nastepnym krokiem jest wybór zajęć. W zakładce (3)Wybór zajęć - dla każdego dziecka, można wybrać jedne zajęcia na każdy turnus. 
  Uwaga : dokonanie wyboru zajęć nie jest jednoznaczne z zapisem dziecka na półkolonie.
 4. W poniedziałek 30.01.2023 od godziny 19.00 rozpocznie się nabór na półkolonie.
  W tym dniu o wskazanej godzinie w zakładce (4)Wysyłka zgłoszenia  aktywowany zostanie przycisk "Wyślij zgłoszenie" - proszę go jak najszybciej kliknąć.
  O kolejności przyjęć decyduje kolejność zgłoszeń - dlatego ważne jest aby wysłać zgłoszenie od razu o 19:00.
 5. Status zapisu prezentowany w zakładce (5)Status zgłoszenia [lista podstawowa/lista rezerwowa] do czasu opłacenia jest „NIE POTWIERDZONY”. Jeśli status zgłoszenia jest "lista podstawowa" to należy w ciągu 48h dokonać wpłaty na numer konta: 31 1020 4795 0000 9602 0278 3934 z dopiskiem: „PÓŁKOLONIE ZIMOWE FERIADA 2023”, numerem turnusu, grupy oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.
 6. Po dokonaniu wpłaty, należy bezzwłocznie wysłać potwierdzenie wpłaty e-mail'em na adres: polkolonie@palac.szczecin.pl 
  Akceptowane pliki: .jpg, .png, .pdf do 2 MB maksymalnie.
 7. Po przesłaniu potwierdzenia i zaksięgowaniu wpłaty, statusy zgłoszeń z Listy Podstawowej są zmieniane z "Lista podstawowa - miejsce X. Status : nie potwierdzony" na "Lista podstawowa - miejsce X. Status : przyjęty". Na tym etapie - prosimy o uzupełnienie danych dziecka/dzieci dotyczących m.in. stanu zdrowia (uczulenia, ograniczenia dietetyczne itp) specjalnych potrzeb (ograniczenia wynikające z niepełnosprawności) oraz przekazania listy osób upoważnionych do odbioru dziecka/dzieci.
  Formularz do tego przeznaczony znajduje się w dostępnej po zalogowaniu do systemu naboru zakładce "(6) Dokumenty."

 8. UWAGI KOŃCOWE
 9. Status „POTWIERDZONY” otrzymują tylko i wyłącznie uczestnicy zakwalifikowani na półkolonie, Ci którzy przesłali potwierdzenie wpłaty.
 10. Po zapisie dziecka na półkolonie w razie gdy status danego zapisu (dziecko na wybrane zajęcia) jest "lista rezerwowa" - można zmienić grupę, na taką w której na daną chwilę są jeszcze wolne miejsca i ponownie wysłać zgłoszenie.
 11. Dublowanie kont wyklucza dzieci z udziału w rekrutacji na półkolonie.
 12. Rodzic / opiekun może wykreślić dziecko z listy uczestników półkolonii poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, które będzie wysłane drogą elektroniczną po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu nieobecności dziecka do Działu Organizacyjnego pod numer telefonu 91 422 99 59. Istnieje możliwość zwrotu części opłaty za zajęcia maksymalnie 80% kwoty (360 zł). Dotyczy ona tylko szczególnych przypadków (np. choroby dziecka) i nieobecności na całym turnusie. W przypadku rezygnacji w czasie trwania turnusu zwrot za jeden dzień wynosi 72 złote.
 13. Osoby z listy rezerwowej będą brane pod uwagę w przypadku zwolnienia się miejsc w grupie/ach, o czym będziemy informować Państwa telefonicznie.

©2023 Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji :: 70-327 Szczecin, Al.Piastów 7