logo

Pałac Młodzieży

Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

ABC REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIE LETNIE 2022

ZDROWO - AKTYWNIE - KULTURALNIE

Od 09.06.2022 r. rodzic/opiekun prawny kandydata na półkolonie zobowiązany jest
do założenia konta użytkownika.

Następnie należy postępować zgodnie z instrukcją: 

 1. Po założeniu konta uzupełnić pozostałe dane (ikona nr 1).
 2. Wpisać dokładnie dane dziecka / dzieci, które mają uczęszczać na  półkolonie (ikona nr 2).
 3. Na swoim koncie w zakładce „Wybierz zajęcia” (ikona nr 3) wskazać turnus i grupę, którą Państwo wybraliście dla dziecka. Nie jest to jednoznaczne z zapisem dziecka na półkolonie.
 4. W dniu 14.06.2022 od godziny 19.00 rozpocznie się nabór na półkolonie.
  W tym dniu o wskazanej godzinie w zakładce „Wyślij zgłoszenie”  (ikona nr 4) wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz”.
 5. Status zapisu jest „NIEPOTWIERDZONY”. Można go zobaczyć w zakładce „Status zgłoszenia” (ikona nr 5).
  Jeżeli udało się zapisać dziecko na półkolonie, to tutaj dostępne będą dokumenty do pobrania tj. karta kwalifikacyjna. Należy wówczas:
 • pobrać i wydrukować kartę kwalifikacyjną (każda strona na osobnej kartce)
 • wypełnić/uzupełnić wszystkie brakujące rubryki karty
 • dokonać wpłaty na numer konta: 31 1020 4795 0000 9602 0278 3934
  z dopiskiem: „PÓŁKOLONIE LETNIE 2022 „ZDROWO-AKTYWNIE-KULTURALNIE”, numerem turnusu, grupy oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.
 1. Po uzupełnieniu i podpisaniu karty oraz dokonaniu wpłaty, rodzic / opiekun zobowiązany jest załączyć i wysłać dokumenty (kartę kwalifikacyjną wraz z potwierdzeniem wpłaty) drogą elektroniczną na adres: polkolonie@palac.szczecin.pl 

Akceptowane pliki: .jpg, .png, .pdf do 2 MB maksymalnie. Wszystkie wymagane i uzupełnione dokumenty (kwestionariusz, potwierdzenie zapłaty)  proszę wysłać w jednym mailu.

Jeżeli dokumenty w „statusie zgłoszenia” są niewidoczne, oznacza to, że dziecko nie dostało się na półkolonie w trybie naboru elektronicznego i jest na liście rezerwowej.

UWAGI KOŃCOWE:

 1. Prawidłowo przesłane dokumenty podlegać będą weryfikacji przez Dział Organizacyjny Pałacu Młodzieży.
 2. Status „POTWIERDZONY” otrzymują tylko i wyłącznie uczestnicy zakwalifikowani na półkolonie.
 3. Po zapisie dziecka na półkolonie nie można zmienić grupy, do której dziecko zostało zapisane (prosimy zatem o przemyślane podjęcie decyzji związane z zapisem dziecka!)
 4. Dublowanie kont wyklucza dzieci z udziału w rekrutacji na półkolonie.
 5. Rodzic / opiekun może wykreślić dziecko z listy uczestników półkolonii poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, które będzie wysłane drogą elektroniczną po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu nieobecności dziecka do Działu Organizacyjnego pod numer telefonu 91 422 99 59. Istnieje możliwość zwrotu części opłaty za zajęcia maksymalnie 80% kwoty (320 zł). Dotyczy ona tylko szczególnych przypadków (np. choroby dziecka) i nieobecności na całym turnusie. W przypadku rezygnacji w czasie trwania turnusu zwrot za jeden dzień wynosi 80 złotych.
 6. Osoby z listy rezerwowej będą brane pod uwagę w przypadku zwolnienia się miejsc w grupie/ach, o czym będziemy informować Państwa telefonicznie.