Pałac Młodzieży

Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie

ABC REKRUTACJI NA PÓŁKOLONIĘ

 

Od 08.01.2020  można już założyć konto użytkownika (rodzic opiekun prawny).
Wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.polkolonie.palac.szczecin.pl

Dalej postępować zgodnie z instrukcją:

 

1         Uzupełnić pozostałe dane (ikona nr 1)

2         Wpisać dokładnie dane dziecka/dzieci, które mają uczęszczać na półkolonię

           (ikona nr 2)

3         Na swoim koncie w zakładce „Wybierz zajęcia” (ikona nr 3) wskazać turnus
            i grupę, którą Państwo wybraliście dla dziecka. Nie jest to jednoznaczne
            z zapisem dziecka na  półkolonię.

4         W dniu i godzinie rozpoczęcia naboru na półkolonię w zakładce „Wyślij
            zgłoszenie” (ikona nr 4) wystarczy kliknąć przycisk „Zapisz”.

5         Status zapisu można będzie zobaczyć w zakładce „Status zgłoszenia”
           (ikona nr 5)

 Dublowanie kont wyklucza dzieci z udziału w rekrutacji na półkolonie.

 Po zapisie dziecka na półkolonię nie można zmienić grupy, do której dziecko zostało    zapisane (prosimy zatem o przemyślne podjęcie decyzji związane z zapisem dziecka!)

 Rezygnację można zgłosić jedynie w Dziale Organizacyjnym Pałacu Młodzieży PCE
 w Szczecinie przez złożenie stosownego formularza (dostępny w Dziale  Organizacyjnym,
 parter pok. 03)

 Jeżeli dziecko zostało zapisane na półkolonię należy:

   1. Pobrać i wydrukować formularz zgłoszeniowy (każda strona formularza na osobnej
       kartce).

   2. Wypełnić brakujące rubryki.

   3. W dniach od 16 do 17 stycznia 2020r. dostarczyć wypełniony formularz wraz
       z potwierdzeniem dokonania wpłaty do Działu Organizacyjnego (parter, pok.03).

 

Wpłatę należy dokonać od 16 do 17 stycznia 2020 r. wyłącznie przelewem
na konto: 31 1020 4795 0000 9602 0278 3934 z dopiskiem: „FERIADA 2020”,
numerem turnusu, grupy oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.