Zasady korzystania ze zbiorów

1. Ze zbiorów bibliotecznych pracowni mogą korzystać wszyscy uczestnicy zajęć, ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy Pałacu Młodzieży.

2. Korzystanie z zasobów MULTITEKI jest całkowicie bezpłatne.

3. Osoby, które chcą korzystać ze zbiorów po raz pierwszy, muszą okazać swój dowód tożsamości, będący podstawą do założenia KARTY CZYTELNIKA.

4. Czytelnik może wypożyczać zbiory tylko we własnym imieniu i na swoje nazwisko.

5. Jednorazowo można wypożyczyć do trzech pozycji na okres trzech tygodni. Za jedną pozycje uznaję się książkę oraz płytę CD zawierającą nagranie, tzw. audiobook.

6. Okres ten może być przedłużony, pod warunkiem braku oczekujących czytelników na wskazany wolumin.

7. Niezwrócenie wypożyczonych pozycji we wskazanym czasie, uruchamia procedurę pisemnego upomnienia dla czytelnika.

8. W razie zniszczenia lub zagubienia książki/płyty czytelnik powinien zwrócić inny egzemplarz tego samego dzieła. Jeśli zwrot jest niemożliwy zobowiązuje się czytelnika do uiszczenia dwukrotnej aktualnej wartości zagubionej pozycji na konto Rady Rodziców i przedstawienie dowodu wpłaty w Multitece.

9. Zbiory specjalne z księgozbioru podręcznego Multiteki i czasopisma udostępniane są tylko na miejscu, po uprzednim wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.

10. Czytelnik odpowiada osobiście za materiały, z których korzysta. Zauważone uszkodzenia powinny być natychmiast zgłaszane pracownikom MULTITEKI.