Bieżący numer

Nr 07 (234)
wrzesień 2019
Szczecin

ELEKTRONICZNE WYDANIE MIESIĘCZNIKA DIALOGI DOSTĘPNE JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ SZCZECIŃSKIEGO PORTALU EDUKACYJNEGO

W najnowszym numerze „Dialogów” przeczytać można m.in.:

Dobry start przedszkolaka

Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci mieszkających na wsi lub pochodzących z rodzin o niskim statusie społecznoekonomicznym. Zgodnie z badaniami prowadzonymi od ponad 20 lat, dzieci, które mają mniejsze szanse na osiągnięcia w szkole, powinny dla ich wyrównania uczestniczyć w wysokiej jakości zajęciach edukacyjnych już od wczesnego wieku przedszkolnego.

Program „Dobry start przedszkolaka” przeznaczony jest do realizacji w grupach przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego, szczególnie tam, gdzie jest potrzeba i możliwość tworzenia grup różnowiekowych. Będzie więc użyteczny na wsi, a także wszędzie tam, gdzie z różnych powodów przedszkoli nie ma. Celem programu jest stworzenie warunków umożliwiających dzieciom nabywanie umiejętności i wiedzy potrzebnych im do satysfakcjonującego startu w szkole i dalszego rozwoju. str. 4-34

W numerze także:

  • AKCJA LATO 2019
  • Relaks z książką
  • Z wiatrem w żaglach:

– Złoty Jubileusz „Daru Szczecina”

– Pod żaglami edukacji morskiej…

– Bierzemy wszystko w TTSR’2019!

– B/E „J.S. de Elcano” po raz pierwszy w Polsce!

POPRZEDNIE NUMERY 2017/2018

TUTAJ