Bieżący numer

Nr 08 (235)
październik 2019
Szczecin

ELEKTRONICZNE WYDANIE MIESIĘCZNIKA DIALOGI DOSTĘPNE JEST NA STRONIE INTERNETOWEJ SZCZECIŃSKIEGO PORTALU EDUKACYJNEGO

W najnowszym numerze „Dialogów” przeczytać można m.in.:

Fragmenty:

Współczesne wyzwania placówki wychowania pozaszkolnego: poszanowanie prawa do nauki i zabawy

Gospodarowanie czasem, zwłaszcza tym, który pozostaje po wypełnieniu obowiązków zdrowotno-higienicznych, rodzinnych i społecznych wymaga nauczenia się poprzez osobiste doświadczenie. Ważne jest zatem tworzenie warunków uczenia się takiego gospodarowania czasem, które pozwoli osobie doświadczyć wolności wyboru, uczestniczenia w ustalaniu jego treści i form i ponoszenia odpowiedzialności za własne wybory i efekty działań. Jest to jedno z kluczowych zadań edukacyjnych. Jest ono szczególnie ważne ze względu na powszechną obecność mediów cyfrowych. Internet zlikwidował rozróżnienie na dzień i noc (7x24x365). str. 4-34

Relaks z książką

Książki pomagają w edukacji najmłodszych i mogą być świetnym materiałem do rozmów w domu i w trakcie lekcji. Ostatnio ważnym tematem stała się ekologia. O ochronie naszej planety musimy rozmawiać jak najwięcej! Każdy z nas jest za nią odpowiedzialny. Zacznijmy od plastiku… str. 8

KU DZIECKU (1)
Program wychowania przedszkolnego

Aktualne, szybko postępujące przemiany cywilizacyjne implikują potrzebę modernizacji szkolnictwa, zasad oświatowych i teorii pedagogicznej. Pojawiają się nowe priorytety edukacyjne związane z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia każdej jednostki, modelu kształcenia lepiej dostosowanego do indywidualnych potrzeb i zdolności wychowanków, większej autonomii placówek, lepszego dostępu do edukacji dla najmłodszych dzieci oraz zwiększenia udziału rodziców w tym procesie.
str. 9-38

W numerze także: 

  • Tysięczna Leśna Sobota
  • Z wiatrem w żaglach
  • Jesienny pokaz modeli

POPRZEDNIE NUMERY 2017/2018

TUTAJ